Zdravotnické prostředky

    

        

Provádíme periodickou bezpečnostně technickou kontrolu zdravotnických prostředků dle §65 zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb. v platném znění včetně elektrické kontroly zdravotnických přístrojů dle ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 .

Jedná se o přístroje od výrobce:

BMT Medical Technology s.r.o. a Chirana s.p.(sterilizátory řady HS )

Na základě : POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI vydané :     Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod registračním číslem 056434

Ilustrační foto:

  Hs-62-a