Regulátory teplot

  Znak-7_3    

Ht INDUSTRY

Použití:

Programový PID regulátor pro průmyslové aplikace

 

•1 měřící vstup

•2 regulační výstupy (topení, chlazení)

•alarmový výstup

•čtyři konfigurovatelné pomocné výstupy

•dvě komunikační linky (počítač,

      Master - Slave)

•dva digitální vstupy

•30 programů po 15-ti krocích

•změna programu za jeho běhu

•spouštění programů pomocí klávesnice

Ht-industry

 

Ht Ceramic

•1 měřící vstup

•3 výstupy

•Regulace vytápění a chlazení

•Komunikační linka

•20 programů po 15-ti krocích

•Spouštění programů pomocí klávesnice

•Spouštění programu hodinami

•Sledování stavu programu

•Datalogger, paměť naměřených hodnot

•Jednoduchá obsluha


Ht-ceramic

Ht40 P

Levný programový PID regulátor

•1měřící vstup

•3 výstupy (regulační, pomocný, alarmový)

•komunikační linka

•10 programů po 15-ti krocích

•hodiny reálného času

•nadřazený regulátor v systému "Master - Slave"

•datalogger s možností záznamu 500 měření

•jednoduchá obsluha

Ht40p

Ht 40 AL

•Jeden měřící vstup

•Tři výstupy

•Komunikační linka

•Jednoduchý program (2x náběr, 2x výdrž)

•Možnost opožděného startu programu

•Spouštění programů pomocí klávesnice

•Jednoduchá obsluha


Ht-40-al

Ht40 T

PID regulátor řízený hodinami reálného času

 

•1 měřící vstup

•3 výstupy

•Komunikační linka

•3 samostatné programy (všední dny, sobota, neděle)

•Max. 10 kroků v programu

•Jednoduchá obsluha

Použití především u tavících pecí

Ht-40t

Ht40 B

Univerzální PID regulátor

•1 měřící vstup

•3 výstupy

•Komunikační linka

•Rampová funkce

•Automatický/manuální režim

•Variabilní nastavení

•podřízený regulátor v systému "Master - Slave„

•podřízený regulátor při kaskádní regulaci

•regulace poměru

Ht-40b

Ht60 B

Jednoduchý PID regulátor

•PID / dvoupolohový regulátor

•regulace na konstantní hodnotu

•1 měřící vstup

•2 výstupy (regulační, alarmový / signalizační)

•Komunikační linka

•rampová funkce

• automatický / manuální režim

Ht-60b

Ht 700

Regulátor / měřič / alarmová jednotka na DIN lištu

3 inicializační konfigurace přístroje:

•měřič / limitní jednotka

•dvoupolohový regulátor

•PID regulátor

•jeden měřící vstup

•dva výstupy

•komunikační linka EIA485

•provedení na DIN lištu

Ht-700

Software HtMONIT

Program je určen pro monitorování a archivaci naměřených hodnot až 4 zařízení osazených regulátorem řady Ht (HtIndustry, Ht40AL, Ht40A, Ht40B, Ht40T, Ht60B, Ht60M a Ht100).

Ht-monit

Ht810

 

Datalogger, převodník RS232 / EIA485 (protokol MODBUS RTU)

 

Snímání dat z přístrojů:

HtIndustry ... programový regulátor

HtCeramic ... programový regulátor

Ht40A, Ht40B, Ht40P, Ht40T regulátory, programové regulátory

Ht60B ... regulátor

Ht60M, Ht700 ... regulátor / měřič / limitní jednotka

Ht100 ... multikanálový měřič

EM24 ... měřič spotřeby energie, analyzátor sítě

záznam do vnitřní paměti

záznam na Flash disk

Ht-810     Ht-810-datalogger

Monitorování přístrojů pomocí programu Ht810Sw

 

K dataloggeru Ht810 je dodáván program Ht810Sw ve dvou verzích:

Ht810Sw-light ... volná verze programu určená pro monitorování připojených přístrojů

Ht810Sw ... plná verze programu. Oproti verzi "light" umožňuje pohlížet naměřené údaje v grafech, vyhledávání v historických datech, obsluhu databází

Monitorovani-pristroju

Ceník regulátoru teploty:

Ceny jednotlivých přístrojů na telefonickou objednávku

Adresa:

Tomáš Kudela TK servis

Hluboká 667/8

725 29 Ostrava - Petřkovice

Dotaz: +420 603 415 829

Objednávka: tk-servis@tk-servis.cz